• Poststrædet 2
  • Frisen
  • Poststrædet 2
  • Poststrædet 2
  • Poststrædet 2
  • Poststrædet 2
  • familiedagen

Velkommen til
Bofællesskabet Poststrædet 2.

Bofællesskabet Poststrædet 2 er et bo- og fritidstilbud for ansatte på særlige vilkår, der arbejder på Skovsgård Hotel, hos Råd & Dåd eller er tilknyttet Skovsgård/Attrup STU.

Vi er lidt anderledes, idet at arbejdet på Skovsgård Hotel eller hos Råd & Dåd er indgangen til, at blive tilknyttet Bofællesskabet Poststrædet 2. Ligeledes skal man som beboer have lyst til, at være eller blive en aktiv del af det lokalsamfund som Bofællesskabet Poststrædet 2 er en del af.

Det er med andre ord arbejdet på Skovsgård Hotel eller hos Råd & Dåd, der er et af de helt centrale omdrejningspunkter for den støtte som Bofællesskabet Poststrædet 2 tilbyder – kombineret med, at man som beboer bidrager aktivt til det lokalsamfund som bofællesskabet er en del af.

At skabe sammenhæng og helhed mellem arbejdsliv og fritidsliv er væsentlig for Bofællesskabet Poststrædet 2. Vi har derfor et meget tæt samarbejde med Skovsgård Hotel og Råd & Dåd samt fritids- og foreningslivet i Skovsgård-området.

På hjemmesiden kan du læse mere om, hvad Bofællesskabet Poststrædet 2 tilbyder, vores værdier, praktiske informationer samt se fotos og små videoklip med beboere, som fortæller om hvordan det er at være en del af Bofællesskabet Poststrædet 2.